AYMS -
ALL YOU ARE

Lookbook Shooting

Brand launch campaign - more is coming soon

Cast
Steph Huynh - Munich Models
Kossivi Aholy - Munich Models
Luisa Sondermeier - Munich Models
Tyler Edtmayer - Most Wanted Models


Kunde AYMS


web-ayms-kollektion-01-2021-anna-fichtner-0Q3A9150-Bearbeitet
ayms-kollektionsshooting-2021-01-anna-fichtner-web-2
web-ayms-kollektion-01-2021-anna-fichtner-0Q3A8602-Bearbeitet
ayms-kollektionsshooting-2021-01-anna-fichtner-web-1
web-ayms-kollektion-01-2021-anna-fichtner-0Q3A9258-Bearbeitet
web-ayms-kollektion-01-2021-anna-fichtner-0Q3A8835-Bearbeitet
web-ayms-kollektion-01-2021-anna-fichtner-0Q3A9150-Bearbeitet
web-ayms-kollektion-01-2021-anna-fichtner-0Q3A8226-Bearbeitet
ayms-kollektionsshooting-2021-01-anna-fichtner-web-4

ANNA FICHTNER
fotografie & visual storytelling

+49 177 40 87 239
servus@annafichtner.com

instagram | linkedin
impressum | datenschutz | 
© 2020 anna fichtner